26Bře

Společnost Ponsse Plc – jeden z největších světových výrobců lesnických strojů pro těžbu dřeva – působí na trzích ve 40 různých zemích a téměř 80 % jejích čistých tržeb pochází z vývozu. Chtěla zlepšit svůj proces značení, protože náklady byly poměrně vysoké a také kvalita značení potřebovala zvýšit. Kromě toho chtěli vyhodnotit technologii značení, která by usnadnila tvorbu souboru pro značení.

Společnost Ponsse Plc je jedním z největších světových výrobců strojů na řezání dřeva. Výrobky PONSSE a jejich klíčové součásti navrhuje a vyrábí společnost Ponsse ve finském Vieremä. Společnost Ponsse – kótovaná na burze – působí na trzích s těžebními stroji ve 40 různých zemích a téměř 80 % jejích čistých tržeb pochází z exportu. Výroba je založena na myšlence, že se nikdy nedělají kompromisy na úkor kvality. Množství testů a kontrol kvality se v posledních letech výrazně zvýšilo.

Nová technologie označování identifikačního čísla vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla (VIN) je sériové číslo specifické pro dané vozidlo podle normy ISO 3779. Sada čísel a písmen obsahuje 17 znaků. Sériové číslo identifikuje vozidlo po celou dobu jeho životního cyklu. Číslo VIN je vyryto na rámu z mimořádně tvrdé uhlíkové oceli před lakováním. Prioritou bylo optimalizovat značení tak, aby bylo čitelné i po lakování a aby nevystavovalo lakovaný díl korozi.

Dříve se značení provádělo pomocí bodového pera a hřebíkovačky. Společnost Ponsse chtěla proces značení vylepšit, protože náklady byly poměrně vysoké a kvalita značení také potřebovala zvýšit. Kromě toho chtěli vyhodnotit technologii značení, která by mohla usnadnit zhotovení značicího souboru. Když vyhodnocovali laserovou technologii jako jednu z možností, kontaktoval společnost Cajo vedoucí vývoje výroby společnosti Ponsse pan Heikki Selkälä.

Poměrně brzy diskuse vyústily v aplikační testy. Společnosti Cajo a Ponsse úzce spolupracovaly, přičemž laserové značení bylo optimalizováno tak, aby odpovídalo požadovanému výsledku. „Společnost Cajo byla schopna zajistit požadované environmentální testy, což vedlo k tomu, že byla vybrána jako dodavatel řešení pro značení. Také skutečnost, že výrobce zařízení je tuzemský, zvýhodňuje náš obchodní model. Jsme velmi rádi, že můžeme podpořit finské know-how používáním zařízení vyrobených ve Finsku,“ říká pan Heikki Selkälä.

Řešení značení dodané společnosti Ponsse zahrnovalo pohyblivou značící jednotku Cajo Tailor™ 100W s vláknovým laserem ovládanou operátorem. Značící hlava je umístěna pomocí magnetického upevnění na karoserii vozidla. Jednou z významných přidaných hodnot pro zákazníka bylo, že se zbavil hluku způsobeného předchozími metodami značení.

Celosvětová pandemie přispěla ke zpoždění instalace zařízení, ale uvedení do provozu proběhlo hladce na dálku z centrály společnosti Cajo. „V rámci školení k uvedení do provozu jsme se naučili potřebné věci a samozřejmě školení o bezpečnosti práce s laserem bylo důležité a užitečné jak pro mě, tak pro obsluhu,“ říká Selkälä.

„Spolupráce s jedním z největších světových výrobců lesnických strojů pro pořez na délku byla od začátku bezproblémová. Spolupráce s firmou Ponsse nám ukázala jejich odbornou způsobilost a firemní hodnoty – blízkost k zákazníkovi, poctivost, inovace a „Ponsse-spirit“, se kterými jsme se také snadno ztotožnili. V oblasti automobilového průmyslu obecně roste poptávka po značení sledovatelnosti výrobků. Cílem společnosti Cajo je poskytovat svým zákazníkům nejlepší možná řešení značení, která splní jejich požadavky na sledovatelnost,“ poznamenává generální ředitel společnosti Cajo pan Niko Karsikas.