Všechny podniky – velké i malé – mají zákonnou povinnost zajistit svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

To znamená udržovat pracoviště bez prachu a kouře odstraňováním pevných částic (částic), kapiček kapaliny (obvykle aerosolů nebo mlhy) a par nebo plynů (kouře). To je velmi důležité, protože zdravotní následky pro zaměstnance pracující v nebezpečném prostředí mohou být významné a trvalé.

Přibližně 12 000 úmrtí ročně je způsobeno nemocemi dýchacích cest z povolání, z nichž přibližně dvě třetiny jsou způsobeny nemocemi souvisejícími s azbestem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Mezi nemoci plic související s prací (profesionální onemocnění dýchacích cest) patří azbestóza, silikóza, CHOPN, astma, emfyzém a rakovina plic.