Odsávání

Všechny podniky mají zákonnou povinnost zajistit svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

Cajo Vega™

Systém Cajo Vega™ je schopen trvale označovat kovy, plasty a potažené plasty a kovy.

Cajo Vega Desk™

Cajo Vega Desk™ je stylová a kompaktní a robustní stroj je stolní laserové značkovací zařízení pro uživatele.

Cajo Hercules Multimark™

Cajo Hercules Multimark™ je řešení na klíč se servopohonem pro prvotřídní značení polotovarů a hotových výrobků.

Cajo Vega For Cables™

Cajo Vega for Cables™ je automatizované řešení laserového značení pro kontinuální značení kabelů a vodičů.

CAJO Tailor Fiber™

Laserový značicí systém Cajo Tailor Fiber™ lze integrovat do nepřetržité výrobní linky nebo do zařízení.

Cajo Tailor CO2™

Cajo Tailor CO2™ je vhodný pro trvalé značení plastů, skla, kamene, dřeva, kůže a dalších organických materiálů.