26Bře

Vývoj produktů, výroba náročných zařízení a přesná mechanika jsou špičkovou odborností společnosti Mectalent. Společnost Mectalent poskytuje komplexní služby zákazníkům po celou dobu od vývoje výrobku až po jeho výrobu. V závislosti na požadavcích zákazníka může společnost Mectalent poskytnout pomoc také výhradně při vývoji výrobku nebo ve výrobě.

Ve společnosti Mectalent je výchozím bodem všeho uspokojování potřeb zákazníků tím nejlepším možným způsobem. Společnost Mectalent vyrábí vysoce kvalitní výrobky, což nastavuje vysoký standard také pro výrobní zařízení a jejich výkon. Partnerství společností Cajo Technologies a Mectalent začalo na základě potřeby zákazníka společnosti Mectalent v oblasti laserového značení. V té době společnost Mectalent neměla prostředky, aby tento požadavek splnila se svým starým zařízením. Pro společnost Mectalent to znamenalo, že musí najít partnera, který bude disponovat potřebným vybavením a odbornými znalostmi, aby splnil náročné požadavky zákazníka.

„Jako partner byla vybrána společnost Cajo, a tak jsme mohli získat zařízení, které od té doby používáme,“ vysvětluje pan Tuomas Kemppainen, vedoucí výroby ve společnosti Mectalent.

Laserové značení pro různorodé a náročné materiály

Společnost Mectalent vyrábí pro své zákazníky produkty z různých materiálů, z nichž některé jsou náročné na zpracování. To vyžaduje odborné znalosti personálu a klade vysoké nároky na strojní vybavení používané při výrobě. Společnost Mectalent nemá žádné vlastní výrobky – funguje jako smluvní výrobce pro své zákazníky. Díky tomu se materiály používané při výrobě a požadavky kladené na konečné výrobky případ od případu poměrně výrazně liší. Kromě vysokého výkonu je od výrobního zařízení vyžadována vynikající přizpůsobivost. Tímto způsobem lze úspěšně dokončit různé výrobní procesy co nejplynuleji a nejefektivněji. Díky partnerství se společností Cajo Technologies má společnost Mectalent k dispozici vysoce kvalitní a výkonné systémy a v případě potřeby také podporu při řešení problémů od odborníků společnosti Cajo.

„Společnost Cajo vždy dokázala poskytnout řešení pro naše náročné výrobky. Potřeby našich zákazníků jsou často zcela specifické a společnost Cajo dokázala nabídnout potřebné odborné znalosti. Vždy jsme od nich dostali podporu, kdykoli to bylo nutné, a úkoly byly hladce splněny v dobrém duchu spolupráce,“ říká Kemppainen.

Samostatné laserové značící systémy řady Vega jako nedílná součást výrobní linky

Laserový značicí systém Cajo se nachází ve vlastní buňce na výrobní lince společnosti Mectalent. Laserový značicí systém, který společnost Mectalent denně používá, je samostatný systém řady Cajo Vega™. Efektivita výrobní linky se zvýšila také díky automatizaci procesů laserového značení. Podpora odborníků společnosti Cajo pomohla automatizovat výrobu sériových výrobků, které používá robotika společnosti Mectalent.

„Pomocí robotiky jsme vyzkoušeli automatizaci některých sériových výrobků a integrovali laserové značení do našeho hardwaru. Pro tento úkol jsme získali velkou podporu od společnosti Cajo,“ potvrzuje Kemppainen.

Barevné značení nerezové oceli a hliníku

Společnost Mectalent provedla laserové značení například na tvrdě eloxovaném hliníku pomocí zařízení společnosti Cajo Technologies. Při laserovém značení je třeba vzít v úvahu, že povrch hliníku je díky tvrdé anodizaci extrémně tvrdý a odolný proti opotřebení. Vytváření jasně čitelných a vysoce kvalitních laserových značek po takové povrchové úpravě je výzvou, která klade vysoké nároky na úroveň výkonu laserového značicího zařízení.

Kromě povrchové úpravy výrobku je třeba při laserovém značení výrobků zohlednit, jaký tón nebo odstín značení zákazník požaduje. Aby byl zajištěn správný odstín, je třeba vzít v úvahu základní surovinu výrobku. Dobrým příkladem typické potřeby zákazníka společnosti Mectalent je požadavek zákazníka na získání určitého odstínu značení na nerezové oceli. Získání přesného a specifického odstínu se často ukazuje jako nejnáročnější část procesu laserového značení.

„Pro nás zde ve výrobě je typické, že výrobky zákazníka jsou vyráběny z různých surovin s různými druhy povlaků, na které chce zákazník určitý typ značení. Získání konkrétního odstínu je často nejobtížnější částí procesu značení. Musíte vzít v úvahu hlavní surovinu výrobku, povlak a ke všemu musíte získat určitý tón značení,“ popisuje Kemppainen.

Sériová čísla, čísla výrobků a QR kódy jsou nejčastější označení

Zákazník společnosti Mectalent obvykle potřebuje své výrobky označit sériovými čísly nebo čísly výrobků, kódy výrobků, QR kódy a čárovými kódy. Kromě těchto proměnných může mít zákazník i další druhy potřeb značení, které vyžadují řešení nabízená společně odborníky společností Mectalent a Cajo s využitím zařízení společnosti Cajo ve výrobě.

Je důležité, aby označení bylo na výrobcích jasně čitelné. To je výchozím bodem při označování všech výrobků. Kromě toho může mít zákazník další požadavky, které určují, jak by mělo být laserové značení výrobků řešeno. Kvalita značení musí odpovídat vysoké kvalitě vyráběných výrobků.

„Výrobky musí být samozřejmě kvalitní a totéž platí i pro značení. Značení musí být na výrobku jasně čitelné a často jsou požadavky zákazníků určujícím faktorem pro to, jak by měl být proces zpracován,“ potvrzuje Kemppainen.

Partnerství společností Mectalent a Cajo Technologies umožňuje společnosti Mectalent nabízet zákazníkům široký výběr služeb také pro laserové značení výrobků, například na tvrdě eloxovaný hliník. Zákazníci společnosti Mectalent mají neustálou potřebu také specifičtějšího laserového značení. Tuomas Kemppainen je přesvědčen, že uspokojením těchto potřeb může společnost Mectalent zvýšit i spokojenost zákazníků.

„Jsme schopni obsloužit a realizovat tato náročná, obtížná a dokonce velmi specifická značení, která zákazníci neustále požadují, a doufáme, že díky tomuto výběru služeb zlepšíme i spokojenost zákazníků,“ prohlašuje Kemppainen.